ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި، ހުޅުވައިލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދެ މަޝްރޫއުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިފި އެވެ.


އެ މަނިކުފާނު މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައި ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރެއްވި އިރު، މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ތަފްސީލު ހިމެނޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން މިރޭ އިއުލާން ކުރި އެޖެންޑާގައިވާ ގޮތުން ބޭއިންސާފުން ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ މައްސަލަ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައްލު ކުރާނެ އެވެ.

އެ އެޖެންޑާގައިވާ ގޮތުން ފްލެޓު ހައްގުވެ، އެކަމަކު ބޭއިންސާފުން ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ފްލެޓް ނިގުޅައިގަނެވުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅޭނެ އެވެ. އަދި ހަމަހަމަ އުސޫލުން ފްލެޓް ދޫކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ތަފްސީލު އާއްމުކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދެ ފަހަރަށް ފްލެޓް ދޫކުރި އިރު ވެސް ނުހައްގުން ފްލެޓް ދީފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް ފްލެޓް ދޫކުރީ، ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި، މަތިން މާކްސް ލިބިފައި ތިބި މީހުން ތިއްބައި، އެއަށް ވުރެ ދަށުން ލިބުނު މީހުންނަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން ހުޅުވާލި 7،000 ފްލެޓް ވެސް ދޫކުރީ، ޕޮއިންޓް ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް އާއްމު ކުރުމަށް ފަހު ވެސް ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ބުނެ މިހާރު ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ. ގިނަ ކެޓަގަރީތަކަކަށް ބަހާލި އެ މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓް ލިބުނު ކަމުގެ ލިއުން ބައެއް މީހުންނަށް ހަވާލުކުރި މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.