ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކަށް ވަޅިން ބިރު ދައްކައި މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމޫން އަހުމަދަށް ބަޔަކު މިރޭ ވަޅިން ބިރު ދައްކައި މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.


އަޒްމޫނު ބުނި ގޮތުގައި ސައިކަލެއްގައި އައި ދެ މީހަކު އޭނާ އަށް އިންޒާރު ދިނީ މިރޭ 9:30 ހާއިރު ޕޮލިޓެކްނިކް ކައިރިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިންޒާރު ދިން ދެ މީހުން ވަނީ، އަޒްމޫނު ބުނި ގޮތުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކޮމިޝަނަ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު މުހައްމަދާ ބެހޭ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ގެެނެސް ނުދިނުމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށް ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ވެސް އިންޒާރު ދިން ކަމަށް އަޒްމޫނު ބުންޏެވެ.

"ދަތް ދޮޅި ދަށަށް އަތް ލެއްވިއިރު، އަތުގައި ވަޅި އޮތް. އަދި މިއީ އެންމެ ފަހުގެ އިންޒާރު ކަމަށް ބުނުމަށް ފަހު އެ މީހުން އެ ތަނުން ދިޔައީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަޒްމޫން ބުނީ އޭނާ އަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް މިރޭ ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ.