މެމްބަރު އަމީތާއި އަބްދުﷲ ޖޭޕީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މިރޭ ސޮއި ކުރައްވައިފި އެވެ.


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސޮއިކުރެއްވި އެ ދެމެމްބަރުންނަކީ ވެސް ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރިން ކަނޑައެޅި ދެ މެމްބަރުންނެވެ. ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފަހުން ވަނީ އެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް އެ ދެމްމަބަރުން ސޮއިކުރެއްވީ އެޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހާޒިރުގަ އެވެ. ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ފަހު ފޯމް ހަވާލުކުރެއްވީ ވެސް ގާސިމާ އެވެ.

ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އީސީން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވަކި ޕާޓީއަކާ ގުޅިވަޑައިނުގެން މިހާރު ތިއްބީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިނާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު އަދި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފު މުހައްމަދެވެ. ދެން ތިއްބެވި މެމްބަރުން މިހާރު ވަނީ ޖޭޕީއަށާއި އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ ދެ މެމްބަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމުން ދޭހަވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގަޔާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޔަގީންކަން އޮތް މިންވަރު ކަމަށެވެ. ވަރަށް ކުރުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ގާސިމް ދެން ކުރެއްވީ ސޮއިކުރެއްވި ދެ މެމްބަރުންނަށް ތައުރީފެވެ. އެ ގޮތުން އެ މެމްބަރުން ޕީޕީއެމުން ވަކި ކުރީ ނަހަމަޔާ ބޭއިންސާފާ ދެކޮޅަށް މަަސައްކަތް ކުރެއްވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ރޭ ސޮއިކުރެއްވި ދެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އަބްދުﷲ އަކީ ޖޭޕީގެ ޓިކެޓްގައި މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެ، އެ އަށް ފަހު އޭރުވެރިކަން ކުރަމުން އައި ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.