ނައިބު ރައީސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގެންފި

ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދާއެކު އަނބިކަނބަލުން އާސިމާ ހުސެއިން ވެސް ފުރާވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެކަމަކު، މި ދަތުރުފުޅުގެ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެ އެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ހާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމްކުރީ 1978 ގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޔޫއޭއީން އަންނަނީ ރާއްޖެ އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުގައި އާ ރަންވޭއެއް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ވެސް އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏެކެވެ.

ނައިބު ރައީސް ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުުފުޅެއްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި މެލޭޝިއާ އަށް ވެސް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެއީ "ބްލޫ އޯޝަން ސްޓްރެޓެޖީ" ކޮންފަރެންސުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.