ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ގާނޫނުތައް މިދަނީ ބަދަލުކުރަމުން: ފައްޔާޒް

އިގްތިސާދު ފުޅާ ކުރަމުންދާ އިރު ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާ ގޮތަށް އަދި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ގެންނަމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސްރީ ލަންކާގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ކޮލަމްބޯގައި ބައްދަލު ކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހިމާޔަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކައިރި މާޒީގައި ފެނިފެނިފައި ވަނީ އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކަންތައް ވެގެން ދިޔަ މަންޒަރު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ އަވަށްޓެރިންނާ އެކު ވީހާ ވެސް ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވުން ކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް ސްރީ ލަންކާއާ އެކު އެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ސްރީ ލަންކާ އާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް ރާާއްޖޭން ސްރީ ލަންކާ އަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދާ ވަނީ ދަށްވެފައި. އޭގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަންނަން ބޭނުންވޭ،" ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހަފުލާގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިގްތިސާދީ ފުރުސަތުތަކަށް ބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ މުސްތަގްބަލް އޮތީ މި ސަރަހައްދުގައިކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ސްރީ ލަންކާ އާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެ ދާއިރާތައް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.