ޒިޔަތު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ގޭ ބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.


މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އަހުމަދު ލުގުމާން ވިދާޅުވީ އަށް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޒިޔަތު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ގެއަށް ބަދަލުކުރީ ކީއްވެގެން ކަމެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޮކްޓޯބަރު 23، 2015 ގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް އިތުރު 33 ދައުވާއެއް ވަނީ އުފުލައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

ޒިޔަތުގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ވިޔަފާރި ވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލް (ހާމިދު ސޭޓު) ވެސް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ އަަހަރާއި ނުވަ މަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުމުން މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ހާމިދު ވަނީ މިނިވަންކޮށްފަ އެވެ.

ދައުލަތުގެ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި ރައީސް ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ އަދީބު ގެންދަނީ 33 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންނެވެ. އޭނާއާ ގުޅޭ ހިޔާނާތުގެ އިތުރު މައްސަލަތަކެއްގެ އަޑުއެހުންތަކެއް ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.