ލޭންޑިން ގިއަރުގައި މައްސަލަ ޖެހުނު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ގަމަށް ޖައްސައިފި

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅުނު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގެ ލޭންޑިން ގިއަރުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން، ބޯޓް ރަންވޭ އަށް ނުޖެއްސި ގިނަ އިރުތަކެއްވުމަށް ފަހު މައްސަލަ ހައްލުކޮށްގެން ދާދި ދެންމެއަކު ޖައްސައިފި އެވެ.


ލޭންޑިން ގިއަރުގައި މައްސަލަ ޖެހުނީ މާލޭން ފުރައިގެން ކައްދޫގައި ޖައްސައިފައި ގަމަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ޑޭޝް8 ގެ ކިއު 118 ގެ ފްލައިޓުގަ އެވެ. ބޯޓް ނުޖެއްސި ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ދުއްވުމަށް ފަހު ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުންޏެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި ބުނީ ބޯޓަށް ދިމާވީ މެކޭނިކަލް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގަން އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަކަށް ގެނެސް ބޯޓަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ.