އަލް ޖަޒީރާގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ޓީވީން ދެއްކުން އާދިއްތަ ދުވަހަށް އަވަސްކޮށްފި

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގާ ކަމަށް ބުނާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން ހެދި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ޓީވީން ދެއްކުން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.


ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާނާތާއި ވައްކަމުގެ އިތުރުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާކަން ހާމަވާ ގޮތަށް އަލް ޖަޒީރާއިން ވަނީ ތަހުގީގީ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. މި ޑޮކިއުމެންޓްރީ މާދަމާ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

އަލް ޖަޒީރާ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމް ގައިޑުގައި، ރާއްޖެއާ ބެހޭ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ދެއްކުން އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހަށް ކުރިން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތަސް، މިހާރު ވާ ގޮތުން އެ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ޓީވީން ދައްކާނީ އަންނަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު، ރާއްޖެ ގަޑިން ހަވީރު 5:00 ގަ އެވެ. "ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް"ގެ ނަން ދީފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަކީ، ޕްރޮގްރާމް ގައިޑުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ފަޅާއަރުވާލާނެ ފިލްމެކެވެ.

އެކި މީހުން ސައިކަލްތަކުގައި މިލިއަނުން ނަގުދު ފައިސާ ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ގެންގޮސްދިން ގޮތް، ސިއްރުން ނަގާފައިވާ އިންޓަވިއުތަކުގައި ސިފަކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް، ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ ތަފްސީލުގައިވެ އެވެ.

"ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް" އިފުތިތާހު ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ދައުވަތު ވެސް ފޮނުވައިފަ އެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި "އާ ހެކި" ހިމެނޭނެ ކަމަށް ދައުވަތު ކާޑުގައި ވާއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފޮޓޯފުޅު ޖަހާފައިވެ އެވެ. އަދި ދިވެހި ދެ ރުކަކާއި ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގެ ސިފަ ހުރި ލޯންޗެއްގެ ފޮޓޯ ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް ނެރުމުގެ ހަފުލާ ބާއްވަނީ ލަންޑަންގައި ހުންނަ ރޯޔަލް ސޮސައިޓީ އޮފް އާޓްސްގަ އެވެ.

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގެންނަވާ އެކި ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ އެ ޑޮކިއުމެންޓަރީގައި ހުރެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެ ގޮތުން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ވަނީ އެއީ އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަލް ޖަޒީރާއަށް ފައިސާ ދީގެން ހަދާފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ.

މި ޑޮކިއުމެންޓަރީ ތައްޔާރުކުރީ، ދައުވަތު ކާޑުގައި އޮތް ގޮތުން، އަލް ޖަޒީރާގެ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޔުނިޓުންނެވެ. މި ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކުރި ބައެއް އުފެއްދުންތަކަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެވޯޑު ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާއިން ތަހުގީގީ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް މި ނެރެނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ލިޔުންތައް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިއުކުރުން އިތުުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. އެ ގޮތުން، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ބީބީސީން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުންޏެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ހިންގެވި ކަމަށް ބުނެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނޫސް، ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްގައި ވެސް އިއްޔެ ރިޕޯޓެއް ޖެހި އެވެ. އެކަމަކު އޭގައި ބުނާ ވާހަކަތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.