އަމާންކަމާ އެކު ކުރިއަށް ދިޔަ އިންތިޚާބަށް އީޔޫގެ ތައުރީފް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު ކުރިިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ން މިއަދު ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.


އެ ޖަމާއަތުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށް އަމާންކަމާ އެކު، ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ.

އަމާންކަމާ އެކު އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތަށް ވެސް އީޔޫން ވަނީ ތައުރީފްކޮށްފަ އެވެ.

''ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އިސްލާހަށް ރާއްޖޭން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަބަދު ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަމެެވެ." އީޔޫގެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

އިންތިޚާބުގެ އިންތިޒާމުތައް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެއީ ދެފުށް ފެންނަ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ކަމަށް ބޭރުގެ ބައެއް އޮބްޒާވަރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އިންތިޚާބެއް ރަނގަޅަށް އޮބްޒާވް ކުރާ ނަމަ ވޯޓްލުމުގެ ކުރިން ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމްތަކާއި ކެމްޕޭން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރާއްޖޭގެ އޮބްޒާވަރުންގެ އިތުރުން ބައިނަލް އަގުވާމީ އޮބްޒާވަރުން ވެސް ބެލުން މުހިއްމު ކަމަށް އެ މީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި 220،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ލި އިރު އެ އިންތިހާބު ނިމުނީ ވަރަށް އޮމާންކޮށެވެ. މިހާތަނަށް ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ވަނީ މަޖިލީހުގެ 87 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 65 އަށް ވުރެ ގިނަ ގޮނޑި ނަގައިފަ އެވެ.