ލަންކާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެއްސެއްގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް ޖަހައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ހަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް މިއަދު ކޯޓުން އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.


އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ބަންދުގެ މުއްދަތުގެ އިތުރުކުރީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން ހުރި ފޮތެއް ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ދެ މީހުންގެ އެވެ. އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ މާލެ އިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ލަންކާ އަށް ދިޔަތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީހެވެ.

އެ ދެ މީހުންގެ އިތުރުން ވެސް ހަތަރު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެބަތިއްބެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ދިރިއުޅޭ ގެއިން އެއާ ގަންއަކާއި މަސްތުވާތަކެތި ފެނިގެންނެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސްރީ ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވާލައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެ މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

ލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބަޔަކު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައި ވާއިރު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަންނަނީ ގެތައް ފާސް ކުރުމުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ދިވެހިން އުޅޭ ގެތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.