ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ނަން އިނގިރޭސި ބަހުން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ކަނޑައަޅައިފި

ކީރިތި ގުރުއާނާބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަން އިނގިރޭސި ބަހުން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، ގުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަން އިނގިރޭސި ބަހުން ބޭނުންކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ "ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ ދަ ހޮލީ ގުރުއާން" ކަމަށެވެ.

އެ މަރުކަޒަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ކުރިން ކިޔަނީ "ސެންޓާ ފޯ ދަ ހޮލީ ގުރުއާން" އެވެ. އެކަމަކު ދިވެހި ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސި ބަހުން ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފިޔަވައި އާއްމުކޮށް ކިޔަވަނީ ގުރުއާނާބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަމެވެ.

ގުރުއާން ހިފްޒުކުރުމާއި ގުރުއާނާބެހޭ ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން އިމާމްކަމުގެ ކޯސްތައް ހިންގަމުން އަންނަނީ ގުރުއާނާބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުންނެވެ. އެތަން ހުޅުވީ 2000 ވަނަ އަހަރެވެ.