އާ މަޖިލިސް ހުވާކުރާނީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައި މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ޖަލްސާ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ނިންމައިފި އެވެ.


މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު ވިދާޅުވީ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:30 ގައި ކަމަށާއި އެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާ ގޭގައި ކަމަށެވެ.

އާ މަޖިލިސް ހުވާ ކުރުމަށް ފަހު ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ.

"މަޖިލިސް ހުވާކޮށް ނިމިގެން ހަމަ އެރޭ އޮންނާނެ ރިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ޖަލްސާ. ދެން ރިޔާސަތުން ނިންމާނީ އިތުރު ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ތާރީހެއް،" ޒިޔާއު ވިދާޅުވި އެވެ.

އާ މަޖިލީހުގެ ސާފު މެޖޯރިޓީ ލިބިފައި ވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށެވެ. އެ ޕާޓީން ވަނީ މަޖިލީހުގެ 87 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 65 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.