ދިއްދޫގައި އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި

ޕާސްޕޯޓް ހެދުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހއ. ދިއްދޫގައި އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.


ދިއްދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ކޮންޓްރޯލާ މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދެވެ.

ދިއްދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީހުން ހެދި ފުރަތަމަ ޕާސްޕޯޓް މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާސްޕޯޓް ލިބޭ ފަރާތާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. ޕާސްޕޯޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ހަނަފީ އެވެ.

ދިއްދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީހުން ހެދި ފުރަތަމަ ޕާސްޕޯޓް ކޮންޓްރޯލާ މިއަދު ދޫކުރައްވަނީ

ދިއްދޫގައި މިއަދު ހުޅުވި އޮފީހަކީ ހިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެ އިދާރާއިން މާލެއިން ބޭރުގައި ހުޅުވި ހަތަރު ވަނަ އޮފީހެވެ. އެ ރަށުގައި އިމިގްރޭޝަން އޮފީހެއް ހަދާނެ ކަން އިއުލާން ކޮށްދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިދިޔަ މާޗްމަހު އެ ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގަ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް ކުރިއަށް ވުރެ ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި އޮންލައިންކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭ ގޮތަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.