އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުނީޗަރު ހޯދަން ބޭރުގެ ބަޔަކަށް

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ފޯރުކޮށްދޭން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބޭރުގެ ބަޔަކަށް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަރުނީޗަރާއިި އެކްސެސަރީޒް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްޓުކުރަން ހަވާލުކުރީ ތުރުކީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އަލްކޭ ތުރްމަކްސް ޖޮއިންޓް ވެންޗާ ކުންފުންޏަަކަށެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޕްލޭނިންގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގާއި ތުރުކީ ކުންފުނީގެ ޓެކްނިކަލް އޮފީހުގެ ޗީފް ބެރިސްކަން ގޮގެބަކަންނެވެ.

އެ ތަކެތި ގެންނަން ތުރުކީ ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކުރީ ގިނަވެގެން 65 ދުވަހެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ މަޝްރޫއަށް ހަރަދުކުރަނީ އޮފިޑާއި ސައުދީ ފަންޑު ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓުުގެ ލޯނުއެހީގެ ދަށުން 9.9 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށެވެ.

އައްޑޫގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާ ހޮސްޕިޓަލަކީ 100 އެނދުގެ ތަނެކެވެ. އަދި މި ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާނީ 2011 ގައި އައްޑޫގައި 17 ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ބާއްވަން އިމާރާތް ކުރި އިކްއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ގަ އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އެމްއާރުއައި މެޝިން ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެ ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ.