ގިނަ ބައެއްގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން 10 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި ދެ އަންހެނަކާއި ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.


އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު މޭޖާ އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ ކައިިރިއަށް ބަންޑުން ޖަހާލި ޑިންގީން ދަތުރުކުރި އަނެއް ހަތް މީހުން، ހަނިމާދު އަށް މިހާރު ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ވަހީދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ މިއަދު ހަނިމާދު އަށް ދާން ހެނދުނު ފުރި ޑިންގީގައި ތިބި މީހުންނާ އެންމެ ފަހުން ގުޅިފައި ވަނީ 11:47 ހާއިރު ކަމަށެވެ. ޑިންގީ ގެއްލިގެން ހޯދަން ފެށީ ހަނިމާދު އަށް ދަތުރުކުރަން އާއްމުކޮށް ހޭދަވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެ ރަށަށް ގޮސްފައި ނުވުމުންނެވެ.

މި ޑިންގީ ނޮޅިވަރަމުން ފުރިއިރު ވެސް މޫސުން ވަރަށް ގޯސް ކަމަށް ވެ އެވެ.