އެޑްމިޓް ކުރި ހައްޖުވެރިޔާ އޮތީ ކޯމާއެއްގައި: ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

މި އަހަރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ސީރިއަސްވެގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަ މީހާ އޮތީ ކޯމާއެއްގައި ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޔާމީން އިދުރީސް ވިދާޅުވީ ކިންގް ފައިސަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ފިރިހެން މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށެވެ.

"އެ މީހާ އަށް ފަރުވާދެނީ އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި، އޭނާގެ ހާލަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އެ އޮންނަނީ ކޯމާއެއްގައި،" ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި އެ މީހާގެ ވަނަވަރު މީޑިއާ އަށް ހާމަކުރަން އާއިލާއިން ދެކޮޅެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ކުޑަވެގެން އޭނާގެ އުމުރާއި، ދިމާވީ ކޮން މައްސަލައެއް ކަމެއް ވެސް ނުބުނެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޖު ދުވަހުގެ ކުރިން އެ މީހާ އެޑްމިޓްކުރީ ހިތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި ފަހަރު ހަރަމައިން ޖަމާއަތުގެ ހަވާލުގައި ދިޔަ މީހަކާއި ސިސިލްފަރު ޖަމާއަތުގައި ދިޔަ މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އަތުވެއްޖެ އެވެ.

ހައްޖަށް ދިޔަ 2،000 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ގެންދިޔައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ. އަނެއް 1000 މީހުން ދިޔައީ އެހެން ފަސް ގުރޫޕެއް ކަމަށްވާ ސިސިލްފަރު، ޒައީމާ، އެކްރޯ، އަލް ހަރްމައިން އަދި މިނާ ގްރޫޕުންނެވެ.