ވެސްޓް ބޭންކުގެ ބައެއް އިޒްރޭލުގެ ތަނަކަށް ހަދަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް: ރާއްޖެ

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖޯޑަން ވެލީ އަކީ އިޒްރޭލުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއުލާން ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތައް ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރާއްޖެއިން ބުނެފި އެވެ.


ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް އިޒްރޭލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން އިޒްރޭލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އިޒްރޭލުގެ އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން މެދު އިރުމަތީގެ ސުލްހައަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް އޮތީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު އެވެ. އަދި މިނިވަންކަން ހޯދަން ފަލަސްތީނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖެ އިން އަބަދުވެސް އެ ގައުމާއެކު އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހަފުތާގައި އޮންނަ އާއްމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖޯޑަން ވެލީ އަކީ އިޒްރޭލުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޖޯޑަން ވެލީ އާއި ޑެޑް ސީގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދަކީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ 30 ޕަސެންޓެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ފަލަސްތީނުގެ 65،000 މީހުންނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަދެ އުޅޭ އިޒްރޭލުގެ 11،000 މީހުން ދިރިއުޅެ އެވެ. ނަތަންޔާހޫ ކުރަން އުޅޭ ކަންތަކަށް ވައިޓްހައުސް އިން ސަޕޯޓް ކުރާނެތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް އަދި ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ.