ޑރ. އަލީ ނަސީރަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އާ މަގާމެއް ދީފި

އދ. އަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އާ މަގާމެއް އަނެއްކާވެސް ދީފި އެވެ.


ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިއުވާން މުހައްމަދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ "ސެކްރެޓަރީ، މަލްޓިލެޓްރަލް"ގެ މަގާމު އަލީ ނަސީރަށް ދެއްވީ ސަފީރުކަން ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަތުމުން ހަމަ އޭރު ކަމަށެެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޗައިނާ އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި ވެސް ނަަސީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދު ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަރިހުގައި ޗައިނާގައި. ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބުކަމާއި އެމެރިކާއަށާއި ކެނެޑާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމު ނަސީރަށް ދެއްވީ 2017 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. އެހާތަނަށް އޭނާ ހުންނެވީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަގާމުގަ އެވެ. ނަސީރުގެ ސަފީރުކަން ނިމުމަކަށް އައީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ތިލްމީޒާ ހުސައިން މިދިޔަ މޭމަހު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ.

ސަފީރުކަން ނިންމަވާލެއްވި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ނަސީރު ވިދާޅުވީ އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ މަގާމުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންމެ މަތީ ހަރުފަތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރެއްވުމަކީ ލިބިވަޑައިގަތް ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަލީ ނަސީރު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސާވިސްއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1985 ވަނަ އަހަރު އެވެ.