ޔާމީން މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝިޔާމާއި ސައީދު ބޭރަށް

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ އަހްމަދު ޝިޔާމާއި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އިއްޔެ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.


ޕީޕީއެމުން ބުނީ ދެ ބޭފުޅުންގެ ދަތުރުގައި އެކި ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ނުހައްގުން ޔާމީނަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނާ ޚިލާފު ޖަލު ބަންދުން އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރުމުގެ އެހީ އަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި އެދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބޮޑަށް ބުރަވެފައި އޮތީ، ޗައިނާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ފަދަ ގައުމުތަކަށެވެ. ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީ ހޯދަން މި ގައުމުތަކާ އެކު ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވި އިރު، ރާއްޖެ އާއި ކުރިން ގާތް ގުޅުން ބޭއްވި އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ ފަދަ ގައުމުތަކާ އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވި އެވެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ދާޚިލީ ކަންކަމަށް މި ގައުމުތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ޔާމީން ފާޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ޔާމީން މިނިވަންކޮށްދޭން އެހީއަށް އެދުނު ފުރަތަމަ ގައުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޔޫއޭއީ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި، ޕީޕީއެމުން ބޮޑަށް ބާރުއަޅާނީ ވެސް އަރަބި ގައުމުތަކުގެ އެހީގައި އެމަނިކުފާނު ޖަލުން މިނިވަންކުރެވޭތޯ އެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކުން އެމަނިކުފާނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ. އެ ފައިސާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ އެކު ހެދި އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެމަނިކުފާނު އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެހެން ފައިސާތަކެއް އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އަދި އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، އޭގެ އަސްލު އޮޅުވާލި ކަމަށް ދައުވާގައިވެ އެވެ.

މި ދައުވާގައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގެ އިތުރުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ. މި ހުކުމް، ހައި ކޯޓުގައި މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުނާފްކޮށްފަ އެވެ.

އިސްތިއުނާފްގެ މުއްދަތު ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދޭން ވަކީން ވަނީ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ.