13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން 13 އަހަރުގައި ކައިވެނި ކުރުމުގެ ނަމުގައި ފިރިހެނަކާ ދަރިފުޅު ހަވާލުކުރި މަންމަ އާއި ބައްޕަ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށި ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭ އެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ނުދިނުމާއި ސްކޫލަށް ނުފޮނުވައި އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ހަ ކުއްޖަކު ވަނީ، ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތަށް ނަގައިފަ އެވެ. އަދި ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ރޭޕްކޮށް، 13 އަހަރުގައި ވިހެއި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފިރިހެން މީހާ ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29ގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހަަސަން ހަނީފް ވިދާޅުވީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ނިސްބަތްވާ އާއިލާއެއްގެ ކުދިންތަކެއް ތައުލީމާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުން މަހްރޫމްކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ދަނިކޮށް 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މި އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކަަމަށެވެ. އޭރު އެ ކުއްޖާ އުޅެމުން ދިޔައީ ވެސް، ހަ ކުދިން ހިމެނޭ އާއިލާއާ އެކުގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަނީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަނީ ކުޑަ ކުއްޖަކާ މެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުމާ ހަމައަށް، 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ތަހުގީގު ކުރަމުން އައީ، އިހުމާލުގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.