ޝިދާތާގެ ތަރި އޮއްސެން ގާތް ވެސް ނުވޭ: އިމްރާން

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޝިދާތާ ޝަރީފުގެ ތަރި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އުދަރެހުން އޮއްސެން ގާތް ވެސް ނުވާ ކަމަށް، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޝިދާތާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އެހީވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ އަހުމަދު ހިޝާނަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ތުހުމަތުތައް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް އެނގޭއިރު ވެސް އެކަމުގައި އިހުމާލުވިކަން ފަޅާއަރައި، ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް މިއަދު މެންދުރެވެ.

އެއާއެކު އެ މަގާމަށް، ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އަދި އިންޑިއާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވަނީ އައްޔަންކުރައްވައިފަ އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާ އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޝިދާތާއަކީ ސިޔާސީ ތާރީހުގައި އުފެދުނު ހިތްވަރުގަދަ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. ޕާޓީއަށާއި ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކާއި ވެވަޑައިގެންނެވި ގުރުބާން މިނެކިރޭވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި އެއީ ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން އިންޝާﷲ،" ޓްވީޓުގައި ވެ އެވެ.

"މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާ އެކު ޝިދާތާގެ ތަރި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އުދަރެހުން އޮއްސެން ގާތް ވެސް ނުވޭ. ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ޝިދާތާއަކީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އެއް މުގޫ."

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި، އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖަލަށް ލައި ހައްޔަރުކުރަމުން، އެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަދާލާތު ޕާޓީން އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ޝިދާތާ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އޭރުގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްތަކާއި މުޒާހަރާތަކުގައި ވެސް ޝިދާތާ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އެވެ.