ފުލޫ ނާޝިދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ފަހުގެ ތާރީހުގައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު މިއުޒީޝަން ޒީރޯ ޑިގްރީ އަހުމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ ނާޝިދު) އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ދާދި ދެންމެ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.


ކިޑްނީގެ ކެންސަރު ބަލީގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން އައި ނާޝިދު، 53، އަވަހާރަވީ އިތުރަށް ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އޭޑީކޭ އަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށެވެ.

ނާޝިދަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް އަހަރު ކުރިންނެވެ. އޭރުއްސުރެ ފެށިގެން ނާޝިދު ގެންދެވީ ލަންކާގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ. އޭނާ ރާއްޖެ ބަދަލުވީ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކަމަށްވެ އެވެ.

ނާޝިދުއާ އެކު ދަރިފުޅު ނިޝް.

ދިވެހި މިއުޒިކަށަށް ހާއްސަކޮށް ދިވެހިވަންތަ މިއުޒިކަށް އަގު ނުކުރެވޭ ފަދަ ބޮޑެތި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ނާޝިދު އެންމެ ފަހުން އާންމުންނަށް ފެނިފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި "އަ ޓްރިބިއުޓް ޓު ނާޝިދު" ޝޯގަ އެވެ. ނާޝިދަށް ހާއްސަ ސޯފާއެއްގައި އިންނަވައިގެން އޭނާ އެ ޝޯ ބެއްލެވި އެވެ. ވަރަށް ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ޝޯ ބެއްލެވުމަށް ފަހު އޭނާ އޮލިމްޕަހުން ވަޑައިގެންނެވީ އެވެ.

ނާޝިދު އަވަހާރަވިއިރު، އޭނާ ގެންދެވީ އަމިއްލަ އަލްބަމް "ޖާނީ"ގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. އެއީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން އޭނާ ފެއްޓެވި މަސައްކަތަކަށް ވި ނަމަވެސް، ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަކަށް ނުދެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި "އަ ޓްރިބިއުޓް ޓް ނާޝިދު" ޝޯ ނާޝިދު ބައްލަވާލައްވަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ހަވީރު އަވާހަރަވެފައި.---ފޮޓޯ: މިސްކްމިދި

ނާޝިދު އަކީ ފަހުގެ ވަރަށް ގިނަ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް ނަމޫނާ ލަވަކިޔުންތެރިއެކެވެ. ރާއްޖޭގައި، 1980ގެ ތެރޭގައި އުފަންވި ޒީރޯ ޑިގްރީ އެޓޯލް ބޭންޑްގެ "ދޯނި" އަލްބަމަކީ، މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ވިކިފައިވާ، އަދި ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދާފައިވާ ދިވެހި މިއުޒިކީ އަލްބަމެވެ. އެ އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ލަވައެއްހެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެ، އޭގެ 25 އަހަރު ފަހުން، މިއަދު ވެސް އެ އަލްބަމްގެ ލަވަތައް އިވެމުން ދެ އެވެ.