ރައްޔިތުން ސިފައިންގެ ހިދުމަތް ބަލައިގަނޭ: މިނިސްޓަރު

ގައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ސިފައިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސިފައިންގެ 128 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ދެއްވި ކުރު ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދޭން ސިފައިންގެ ވެރިޔާ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރެއާއި ދުވާލު، ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ސިފައިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

"އެ މީހުންގެ ހިދުމަތް ރަން އަކުރުން ފަވާލަން. ގައުމަށް ދިމާވާ މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ވާރެ އާއި އަވީގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދާކަން ރައްޔިތުން ހެޔޮ ހިތުން ބަލައިގަނޭ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖް

ސިފައިންގެ މިއަހަރުގެ ޝިއާރަކީ "ސިފައިންގެ ހިތްވަރު، ގައުމުގެ ސަލާމަތް" ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެކަން އަމާޒުކޮށްފައި އެ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރުތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް ސިފައިން ދައްކަމުން އަންނަނީ ނަމޫނާއެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބަލާލި ކަމުގައި ވިޔަސް ސިފައިން ދައްކަމުން އަންނަނީ ނަމޫނާ ޑިސިޕްލިންނެއް. މިދިޔަ އަހަރު ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ދިވެހީން އެކިއެކި މެޑަލް ހޯދުމުގައި ވެސް ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިއްސާ ނުހަނު ބޮޑު،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ދެއްވި މެސެޖްގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވެސް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ސިފައިން ބޮޑެތި ގުރުބާނީތަކެއް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު މީހާއާ ހަމައަށްވެސް ރައްޔިތުން މި ބަލިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.