ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ އާއި ކުވައިތާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާނެ އަސަރުތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ދެ ގައުމު ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އާއި ކުވައިތާ ދެމެދު މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.


ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވަނީ ކުވައިތުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ނާސިރު އަލްމުހައްމަދު އަލްއަހްމަދު އަލްޖާބިރު އަލްސަބާހްއާ ފޯނުން ގުޅުއްވައިފަ އެވެ.

އެ ފޯން ކޯލުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދެ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ކުރާނެ އަސަރުތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ދެ ގައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މަޝްވަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުވައިތުގެ ސަރުކާރުންނާއި ސިއްހީ ދާއިރާއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ތައުރީފް ވެސް ކުރެއްވި އެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ވަނީ ތަރައްގީގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ކުވައިތުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ވެދީފައިވާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ކުވައިތަކީ 1970 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. އެގޮތުން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެ އެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވެސް އެ ގައުމުން ވަނީ ގިނަ އެހީތަކެއް ދީފަ އެވެ.

ދިވެހިންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް 396 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. މި ބަލައިން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިތުރުން ތުރުކީ ހިމެނެ އެވެ.