އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން އެމްޓީސީސީން މުގުރާލި ރެކޯޑުން އުއްމީދު އާވެއްޖެ: ސަލީމް

މި ސަރުކާރުން ހެދި ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހޯރަފުށީގައި އެމްޓީސީސީން ނިންމާލުމުގައި މުގުރާލި ރެކޯޑާއެކު އުއްމީދު އާވެފައިވާ ކަމަށް، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މާޗު 25، 2019 ގައި ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއު ކާމިޔާބުވުމުގެ އެއް ސަބަބަކީ އެމްޓީސީސީން އަދާކުރި ދައުރު ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ފެނިވަޑައިގަތީ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ބަދަލުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވައުދު ފުއްދުމަށް ރެއާއި ދުވާލު ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރެއްވި ވަރުގަދަ ލީޑަރެއް ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެމްޓީސީސީން އެ މުގުރާލި ރެކޯޑަކީ އުއްމީދު އާވެގެންދިޔަ ރެކޯޑެއް،" ރައީސާއި އެކި މިނިސްޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހަފުލާގައި ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާއްމުކޮށް ދޮޅު އަހަރުން ކުރެވޭ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަށް ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާލިތަން ދެކެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމުން ރައިސްގެ ވައުދު ފުއްދުމުގައި މެޝިނަރީ ވަރަށް ވަރުގަދަކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި ލީޑަރުންގެ ހިތްވަރާއި އަޒުމް އެހާ ވަރުގަދަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ ވެހޭ ވާރޭގައި ތެމި، ބަލާ މީހުން މޭ ބޮޑުވާ ގޮތަކަށް މީގެ ކުރިން އެއާޕޯޓު ހުޅުވިއަސް މި ސަރުކާރުން އެގޮތަށް އެއާޕޯޓެއް ނުހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

"ތަރައްގީގެ މަގުގައި ހަލުއި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅެމުންދާއިރުގައި މި ފާއިތުވި ދެ އަހަރަކީ ދެ ބަސްވެވެން ނެތް ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ހިނގާ ދިޔަ ދެ އަހަރު. ދުނިިޔޭގެ އިގުތިސޯދު ބަންދު، ދުނިޔޭގައި އުދުހޭ ބޯޓެއް ނެތް، މަސައްކަތްކުރާ އެއާޕޯޓެއް ނެތް، ހުޅުވިފައި ހުރި އެއާޕޯޓެއް ނެތް، ދަތި ހާލުގައި ދުނިޔެ ހިނގަމުންދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުންގާނުގައި ދުރުވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ، ކަންކަން ކުރަން ކެރިވަޑައިގަންނަވާ ވެރިއަކު ހުންނެވިކަމަކީ ނަސީބެއް ނޫންތޯ،" ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މާޔޫސްކަން، މާދަމާގެ އުއްމީދަށް ބަދަލުކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަމަށާއި މާޔޫސްވެ ދަތްދޮޅީގައި އަތްވިއްދާލައިގެން ތިބިނަމަ އެ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ނުފެންނާނެ ކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ނަމަވެސް އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއު ފެށިގެން އައި ދުވަސްވަރު، އެކަން ހަގީގަތަކަށް ވެދާނެތޯ ގަބޫލުކުރި މީހުން ގިނަ ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް ވާ ވައުދު "ބޮޑު ނަގުލަށް ދާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި" އޮތުމެވެ. އެހެން ވުމުން، ވައުދަކީ ބިލާހެއް ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ގާތްގަނޑަކަށް 198 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ތަރައްގީކުރި އެއާޕޯޓު ނިންމުމުގައި އުފަން ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވި ގުރުވާނީ ރަން އަކުރުން ލިޔެވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. މަޝްރޫއަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އެހާ ވަރުން އުޅުނު ތަނެއް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ކަމަކަށް ގޮވާލިއަސް ހިލޭ ސާބަހަށް އެ ކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.