ރައީސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ޖަމީލް: ހެކި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ނުބައި އަމުރެއް ނެރުމުގެ މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ދާ ޝަރީއަތުގައި، އެ އަމުރު ނެރުމުގެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ކަމަށް ބުނެ މީހަކު މިއަދު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.


ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒު މުހުސިން އާއި އަމުރު ތައްޔާރުކުރެއްވި މާމިގިލީ ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޓެރަރިޒަމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި، ކާކުކަން ސިއްރުކޮށް ހެކިބަސް ދިން މީހަކު ބުނީ ފެބްރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހު ޖަމީލް އޭނާ އަށް ގުޅުއްވާ މުހުތާޒާ ބައްދަލުކުރަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރައީސް ޔަމީން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ މަސައްކަތެއްގައި ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ހެކިބަސް ދިނެވެ.

ޖަމީލްގެ އިތުރުން އެކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ އިސް މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އަކުރަމް ކަމާލުއްދީން ވެސް ބައިވެރިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސިއްރުކޮށްގެން ހަކިބަސް ދިން ނަމަވެސް އެއީ ފުލުހެއްކަން އެނގެ އެވެ. އަދި އަމުރު ނެރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތް ފުލުހުންނަށް އޭނާ އަންގަމުން ދިޔަ ކަމަށް ވެސް ކޯޓުގައި ބުންޏެވެ.

ހެކިވެރިޔާ ބުނީ އަމުރު ނެރެނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ކަމަށާއި އެގޮތަށް އަމުރު ނެރެނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

މެލޭޝިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެން ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޒަމީރާ އެކު ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އެ ދުވަހުގެ ރޭ މުހުތާޒާ އެކު އޭނާ އާއި އިތުރު ދެ މީހަކު ލޯންޗެއްގައި ނައްޓާލި އެވެ. އެ މީހުން ދަނީ މާމިގިއްޔަަށް ކަމަށް މުހުތާޒު ވިދާޅުވީ ލޯންޗު ނައްޓާލި ފަހުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ހުރިހާ ކަމެއް، އޭނާއާ އެކު ދަތުރުކުރި އަނެއް ދެ މީހުން ވެސް މި ޝަރީއަތުގައި ހެކިބަސް ދިނެވެ. އެކަމަކު އަމުރު ނެރުމުގެ އަޑީގައި ޖަމީލް ހުންނެވި ކަމަކަށް އެއިން މީހަކު ނުބުނެ އެވެ.

ދެ މީހުން ބުނި ގޮތުގައި މާމިގިއްޔަށް މުހުތާޒު ވަޑައިގެން ނިހާނާ އެކު ކޯޓުގައި ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ލެޕްޓޮޕެއް ހިފައިގެން ތިއްބެވި އެވެ. އެއް ހެކިވެރިޔަކު ބުނި ގޮތުގައި މުހުތާޒާއި ނިހާން ކޯޓު ތެރޭގައި ތިއްބެވި ތަނުގެ ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ ފޯނުން ނެގި އެވެ.

މިރޭގެ ޝަރީއަތުގައި އިތުރު ހެކިވެރިންތަކެއްގެ ބަސް ނަގަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ކުރީގެ ޕީޖީ މުހުތާޒް: ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެން އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި.---ފައިލް ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ އިތުރުން މުހުތާޒުގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާ އަދި ނިހާންގެ މައްޗަށް ދެ ދައުވާ އުފުލާފައިވެ އެވެ. އެ ހުރިހާ ދައުވާއެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެއް ޝަރީއަތެއްގަ އެވެ.

ޝަރީއަތުގައި ޖަމީލްގެ ވާހަކަ މި އައީ އިއްޔެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ލަންޑަންގައި ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ނަމުގައި އިއްތިހާދެއް އުފައްދާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރަކީ ވެސް ޖަމީލެވެ.

ޖަމީލްގެ އިތުރުން އަކުރަމް ވެސް މި ވަގުތު ދިރިއުޅުއްވަނީ ލަންޑަންގަ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އޮފޮޒިޝަނުން ކުރަން ނިންމި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ރައީސްގެ މަގާމުން ރައީސް ޔާމީން ވަކިކުރުމާއި 2018 ގެ ކުރިން ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވުން ހިމެނެ އެވެ.