މެންދުރު · 12:21

މިހާރު ބަދިގެ: ޔަމް ޓަކްރާއީ ގޫންގް

ދުނިޔޭ ގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ތައިލަންޑުގެ އެކި ރަހަތަކުގެ ތެރޭ ސީފުޑްގެ ޑިޝްތަކަށް ވަކިން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެ އެވެ.


ޔަމް ޓަކްރާއީ ޑޫންގް އަކީ ލެމަންގްރާސްގެ ރަހަ ގަދަ، ކުޅި، އަދި ސީފުޑަށް ލޯބި ކުރާ މީހުނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ އެއްޗަކަށް ވާނެ އެވެ.

ލެމަންގްރާސް

2 ސައި ސަމުސާ ހަކުރު

2 ސައި ސަމުސާ ފިޝް ސޯސް

2 ސައި ސަމުސާ ލުނބޯ ފަނި

2 ގުރާމު ތާއީ ރެޑް ޗިލީ

5 ގުރާމު ޓޮމާޓޯ

5 ގުރާމު ޝެލޮޓް

150 ގުރާމު ޑިނގާ

5 ގުރާމު ސެލެރީ