ގްރިލްޑް ހާބް ޗިކެން ބްރެސްޓް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

"މިހާރު ބަދިގެ" ގްރިލްޑް ހާބް ޗިކެން ބްރެސްޓް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ރެސިޕީތައް މި ގެނެސްދެނީ ހެޕީ މާކެޓްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެވެ. ހެޕީ މާކެޓަކީ ފިނިކުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ނުވަތަ ފްރޯޒަން ގުޑްސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގައި ވިއްކަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. ފިނިކުރި ކުކުޅު ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުމުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ވެސް ހެޕީ މާކެޓެވެ.


މި ރޯދަ މަހުގެ ރެސިޕީތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ، ހެޕީ މާކެޓުން ވިއްކާ ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މި ފަހަރުގެ ރެސިޕީތައް ތައްޔާރު ކޮށްދިނީ، ސީ ހައުސްގެ ޝެފް، މޫސާ ރަމީޒެވެ. ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 16 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ މޫސަ ވަނީ، ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) އާއި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގައި ވެސް ޝެފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ކެއްކުމުގެ ދާއިރާ އިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި ވެސް ރަމީޒް ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ.