އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ބައްސާމް

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިން ވެސް އެ މަގާމް ފުރުއްވި އަދި ފަހުން ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަންކަން ކުރެއްވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.


ބައްސާމަށް އަލުން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމް ދިނީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް މިއަދު ހެނދުނު އަހުމަދު ތާރިގް (ޓޮމް) އިންތިހާބުވުމާ އެކު އެވެ.

ބައްސާމް އެންމެ ފުރަތަމަ އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމާ ހަވާލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން އެފްއޭއެމް ހިންގަން ހަވާލުވި ހިސާބުންނެވެ. އޭނާ އެ ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް މީގެ ތިން މަސް ކުރިން ފީފާ އިން އައްޔަންކުރީ، ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ޝަވީދު މަގާމުގައި އިތުރަށް ހުންނަވަން އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

ކްލަބް ވެލެންސިއާ ހިންގެވުމުގައި ކުރިން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އަދީލް ޖަލީލްގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ބައްސާމް ފުޓްބޯޅަ ހިންގެވުމުގެ ތެރެއަށް ވެންނެވީ ވެލެންސިއާގެ ވައިސް ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވި ހިސާބުންނެވެ. އޭގެ ކުރިން ބައްސާމް ވެލެންސިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ.

ޓޮމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް ބައްސާމް އައްޔަންކުރިއިރު، ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި އަލީ އުމަރާއި އަހުމަދު ޝަކީބް (ޑޮކް) ވަނީ ޓޮމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ހިމަނައިފަ އެވެ.