މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ ލަންކާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 6) - މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވުމުން ސްރީ ލަންކާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ މުޅި ގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރީ ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ މީހުންނ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަމަށެވެ. މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދޭނެ ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިނިސްޓަ އޮފް ސިޓީ ޕްލޭނިން ރައޫފް ހަކީމް ވިދާޅުވީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭން ކުއްލި ނުރައްކަަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރީ 10 ދުވަހަށް ކަމަށެވެ.

ލަންކާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި އިރު މެދުތެރޭގެ ކެންޑީގައި ހަމަނުޖެހުްނތައް ބޮޑުވުމުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ވަނީ ކާފިއު ހިންގައިފަ އެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުން ފެށިގެން ކެންޑީގައި މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށް ބުޑިސްޓުން ހަމަލާ ދެމުން ދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި މިސްކިތްތަކުގައި ވަނީ އަލިފާން ޖަހައިފަ އެވެ.

ބައެއް އޮބްޒާވަރުން ބުނި ގޮތުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ބުޑިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ބޮޑު ބަލަ ސެނާ (ބީބީއެސް) އެވެ. ބުޑިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ މުސްލިމުން ދަނީ އިސްލާމް ދީނަށް މީހުން ވަނުމަށް މަޖްބޫރު ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ބުޑިސްޓުންގެ ތާރީޚީ ތަންތަން މުސްލިމުން ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ބުޑިސްޓުންނާއި މުސްލިމް ގްރޫޕްތަކުގެ މެދުގައި ފެބްރުއަރީ މަހު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވަނީ ފަސް މީހުން ޒަޚަމްވެފަ އެވެ. އަދި މިސްކިތެއްގައި އަލިފާން ޖަހާ މުސްލިމުންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިހާރަތައް ވަނީ ތަޅާލައިފަ އެވެ.

ލަންކާގެ އިރުމަތީގައި ވެސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދުނީ ސިންހަޅައިންނަށް ވިއްކާ ކާ ތަކެއްޗަށް މުސްލިމް ކައްކާ އަކު ދޭތެރެދުރުކުރާ ބޭސް އެޅިކަމުގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެންނެވެ. ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ އަސްލެއް ނެތް ތުހުމަތެއް ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ވެސް ވަނީ ލަންކާގެ ދެކުނުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ އެކަކު މަރުވެފަ އެވެ. ޖޫން 2014 ގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވަނީ ހަތަރު މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފަ އެވެ.

ލަންކާގެ 21 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީގައި މުސްލިމުންގެ ނިސްބަތަކީ 10 ޕަސެންޓެވެ. އަދި ސިންހަޅައިންގެ ނިސްބަތަކީ 75 ޕަސެންޓެވެ.