ގާޒާ ބޯޑަރުގެ ހަމަނުޖެހުން: ފަލަސްތީނުގެ ހަތް މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެ

ގާޒާ ސިޓީ (މާޗް 30) - ހަ ހަފުތާ އަށް ދިގުދެމިގެންދާ އިހްތިޖާޖުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު ގާޒާގެ ބޯޑަރަށް މިއަދު ޖަމާވިއިރު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ހަތް މީހުން ޝަހީދުވެފަ އެވެ.


ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައި ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ކަމަށެވެ. ހަމަނުޖެހުމުގައި ވަނީ 1،100 މީހުން ޒަޚަމްވެފަ އެވެ. "ގްރޭޓް މާޗް އޮފް ރިޓާން"ގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނުން ފެށި އިހްތިޖާޖުގައި ވަނީ ބޯޑަރު ކައިރީ ފަސް ކޭމްޕް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. ފަލަސްތީނު މީހުން ޑިމާންޑް ކުރަމުން ދަނީ އިޒްރޭލުގައި މިހާރު ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީން އެ މީހުންގެ ގެދޮރަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށެވެ. އިހްތިޖާޖް ނިންމަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މެއި 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއީ ފަލަސްތީނުން ކިޔާ ގޮތުން ނަކްބާ ނުވަތަ ހަލާކުގެ ދުވަހެވެ. ނުވަތަ 1948 ވަނަ އަހަރު އިޒްރޭލް އުފެދުނު ދުވަހެވެ.

ބޯޑަރު ކައިރި އަށް އިޒްރޭލުން ވަނީ ޓޭންކާއި ސްނައިޕަރުން ފޮނުވާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިޒްރޭލުން ބުނެފައި ވަނީ ބޯޑަރުގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާ ދެނީ އިހްތިޖާޖުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް ފޯސަސް (އައިޑީއެފް) އިން ބުނީ ބޯޑަރުގެ ފެންސްގެ ފަސް ސަރަހައްދަކަށް ފަލަސްތީނުގެ 17،000 މީހުން ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އިޒްރޭލުން ބުނީ ހަމަލާ ދެނީ އިހްތިޖާޖް ކުރާ މީހުން ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގަފާނެތީ އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ބޯޑަރު ކައިރިން މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމަށް އިޒްރޭލުން ދަނީ ކަރުނަ ގޭސް ވެސް ޖަހަމުންނެވެ. އިހްތިޖާޖް ފެށުމުގެ ކުރިން އިޒްރޭލުން ވަނީ ބޯޑަރު ކައިރި އަށް ސްނައިޕަރުންނާއި ޓޭންކްތައް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

ޒަޚަމްވި މީހަކު ބޯޑަރު ސަރަހައްދުން ގެންދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ