ގާޒާ ބޯޑަރުގެ އިހްތިޖާޖުގައި ފަލަސްތީނުގެ 41 މީހުން ޝަހީދު

ގާޒާ (މެއި 14) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކުރަމުން ދިޔަ ފަލަސްތީން މީހުން ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ 41 މީހުން މިއަދު ޝަހީދު ކޮށްލައިފި އެވެ.


ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޝަހީދުވި މީހުންގެ އިތުރުން 1،800 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު އިހްތިޖާޖް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ ވަނީ އެމްބަސީ ހުޅުވައިދެއްވައިފަ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޓްރަމްޕް ފޮނުއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ މީގެ 70 އަހަރު ކުރިން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ހެރީ ޓްރޫމަން ވަނީ އިޒްރޭލަކީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައި ކަމަށެވެ.

"އެމެރިކާ އަކީ އިޒްރޭލް ބަލައިގަތް ފުރަތަމަ ގައުމު. މިއަދު އެމެރިކާ އިން ގުދުސްގައި އެމްބަސީ މި ހުޅުވަނީ. އިޒްރޭލަކީ އެ ގައުމުން ބޭނުން ތަނެއްގައި ވެރިރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ ގައުމެއް،" ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ފަލަސްތީން މީހުން މިއަދު އިހްތިޖާޖް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ގާޒާ ބޯޑަރަށް މިއަދު ޖަމާވެފަ އެވެ. ގާޒާ ފެންސް ކައިރި އަށް ޖަމާވި ބައެއް މީހުން ވަނީ އިޒްރޭލް ސިފައިން ގަޔަށް ގާ އުކައިފަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ވަނީ ފެންސް ހަލާކު ކޮށްލަން މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ވަނީ ޓަޔަރު އަންދައިފަ އެވެ. އެ ފެންސްގެ އަނެއް ފަރާތުގައި އިޒްރޭލުގެ ސްނައިޕަރުން ތިބީ ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވެގެންނެވެ.

އިޒްރޭލް ސިފައިން ބުނީ ގާޒާ ބޯޑަރަށް ފަލަސްތީނުގެ 35،000 މީހުން ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމްބަސީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އިޒްރޭލުން ވަނީ 1،000 ސިފައިން ނެރެފަ އެވެ.

ގުދުސް އަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރަނީ އިޒްރޭލް އުފެދުނުތާ 70 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށެވެ. ފަލަސްތީނުން އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ހަލާކުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގަ އެވެ.