ކާރުން ފޭބިތަނުން މިނިކާވަގު އައިސް ކާލައިފި

ބެއިޖިން (ޖުލައި 25) - ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގެ ވަލު ޖަނަވާރުންގެ ޕާކެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރަކުން ފޭބި ދެ އަންހެނުންގެ ތެރޭން އެކަކު މިނިކާވަގެއް އައިސް ކާލައިފި އެވެ.


ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެންނަ ގޮތުގައި އަންހެން މީހާ ކާރުގެ ކަނާތް ފަރާތުން ފޭބުމަށް ފަހު އަނެއް ފަރާތު ދޮރު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓާ ކުއްލި އަކަށް މިނިކާ ވަގު އައިސް އެ އަންހެން މީހާ ދަމާފައި ގެންދެ އެވެ. އެހެން މިނިކާވަގެއް އައިސް ކާލީ އެ މީހާ ސަލާމަތް ކުރަން ކާރުން ފައިބައިގެން ދިޔަ ދެ ވަނަ އަންހެން މީހާ އެވެ. ފުރަތަމަ މީހާ ގެންދިއުމާ އެކު ކާރުގައި އިން ފިރިހެނަކު ވެސް އެ އަންހެން މީހާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ދުވެފައި ދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާއަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ. ކުޑަ ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޕާކު ބަލަހައްޓާ މީހުން ވެސް ވެހިކަލެއްގައި އެ ތަނަށް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު އެ އަންހެން މީހާ ސަލާމަތް ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

އަންހެން މީހާ ކާރުން ފޭބި ތަނުން މިނިކާވަގު އައިސް ހިފައިގަންނަނީ. --ފޮޓޯ:ޗައިނާނިއުސް

ޔަންގިން ޑިސްޓްރިކްޓުގެ ސަރުކާރުން ބުނީ ސަލާމަތްވި އަންހެން މީހާ އަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެ އެވެ.

ބެއިޖިންގެ ބަދަލިން ވައިލްޑްލައިފް ވޯލްޑަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުން އަމިއްލަ ވެހިކަލުގައި ވެސް އެ ޕާކުގައި ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ އޮވެ އެވެ. އެކަމަކު ވަލު ޖަނަވާރު އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކާރުން ފޭބުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޕާކުގެ އޮފިޝަލުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ. އެ މީހުން ބުނީ ޕާކު ބަންދުކުރީ ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.