ގާޒާ ބޯޑަރުގައި އިޒްރޭލުން ކަނޑުތޮއްޓެއް ލަނީ

ގާޒާ (މެއި 28) - ގާޒާ ބޯޑަރު ވަށައިގެން ކަނޑުތޮއްޓެއް ލުމުގެ މަސައްކަތް އިޒްރޭލުން ފަށައިފި އެވެ.


އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބޭނުމަކީ ގާޒާގައި އުޅޭ ފަލަސްތީން މީހުން އިޒްރޭލުގެ ސަރަހައްދަށް ވަނުން ހުއްޓުވުން ކަމަށެވެ. ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ބެރިއަރު ހަދަނީ ކަނޑުތޮއްޓެއް ލުމަށް ފަހު މަތީގައި ކަށިނަރު ދަމާ ގޮތަށެވެ. ތޮށިގަނޑު ލަނީ ގާޒާގެ އުތުރުން ވަކި ސަރަހައްދެއްގަ އެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމަން އިޒްރޭލުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

"މިއީ ދުނިޔޭގައި ވެސް މި ގޮތަށް ހަދާ ފުރަތަމަ ބެރިއަރު. މި ބެރިއަރު ނިމުމުން ގާޒާގައި ތިބޭ މީހުން ކަނޑު މަގުން އިޒްރޭލަށް ވަނުން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ،" އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވިގްދޯ ލީބަމަން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "މިއީ ހަމާސް ޖަމާއަތަށް ވެސް ކުރިމަތިވާނެ ގެއްލުމަކަށް ވާނެ."

އިޒްރޭލުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނީ ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ކަނޑުތޮއްޓެއް ލާން އިޒްރޭލުން ބޭނުން ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ގާޒާ ހަނގުރާމަ އަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އިޒްރޭލުން ބުނެފައި ވަނީ ގާޒާ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަނޑުމަގުން އިޒްރޭލަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގާޒާގެ ވަކި ސަރަހައްދަކަށްވުރެ ބޭރަށް ގާޒާގެ މަސްވެރިން ނުކުތުމުން ވެސް އިޒްރޭލުން އޮންނަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

ހަމާސް އިން މިހާރު ދަނީ އިޒްރޭލުން 1967 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހަ ދުވަހުގެ ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ 51 އަހަރު ފާހަގަ ކުރަން ޖޫން 5 ވަނަ ދުވަހު ބޮޑު އިހްތިޖާޖެއް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ހަ ދުވަހުގެ ހަނގުރާމައިގައި އިޒްރޭލުން ވަނީ ގާޒާ ސްޓްރިޕް، ހުޅަނގު އައްސޭރި އަދި އިރުމަތީ ގުދުސް ހިފައިފަ އެވެ.