ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑްރަގާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރު

ޑާކާ (މެއި 28) - ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން މި މަހު ފެށި އޮޕަރޭޝަނުގައި މިހާތަނަށް 70 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.


މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް އަދި ބޭނުން ކުރަމުންދާ މީހުން އަތުލައިގަތުމަށް ވެރިރަށް ޑާކާގައި ވަރަށް ފުޅާކޮށް ދަނީ އޮޕަރޭޝަން ހިންގަމުންނެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނި ވެސް ވަނީ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޑްރަގް ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން އަތުލައިގަތުމަށް އެރޭ ދިން ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފަ އެވެ.

އެކްޓިވިސްޓުން ވަނީ މިއީ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ހިންގަވާ ޑްރަގާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނާ އެއްވަރުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފަ އެވެ. ޑުޓާޓެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ޖުލައި 2016 ގައި ފެށި އޮޕަރޭޝަނުގައި 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރައިފަ އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުންނާއި ރެޕިޑް އެކްޝަން ބެޓޭލިއަން (އާރުއޭބީ) އިން ބުނީ ޑްރަގާ ދެކޮޅު އޮޕަރޭޝަނުގައި އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑްރަގު ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. އާރުއޭބީ ސިފައިންނާ ކުރިމަތިލާ ޑްރަގު ގޭންގުތަކަށް ވަނީ ހަމަލާދީފަ އެވެ.

ޑްރަގާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭން އިއުލާން ކުރެއްވީ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ އެވެ. އެކަމަކު އެ ކެމްޕޭނަށް ދަނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކުން ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.