ފަރުވާ އަށް ފަހު ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ރާމުﷲ (މެއި 28) - ނިއުމޯނިއާ އަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަށެއްކަ ދުވަހު ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.


ރާމުﷲ އާ ކައިރީގައިވާ ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަމުން 83 އަހަރުގެ އައްބާސް ވަނީ މާދަމާ މަސައްކަތަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ އަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އިސްތިޝާރީ އަރަބް ހޮސްޕިޓަލުގައި މި މަހު 20 ވަނަ ދުވަހު އައްބާސް އެޑްމިޓްކުރީ ކަންފަތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ދިމާވި މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އޮފިޝަލުން ފަހުން ވަނީ އައްބާސް އަށް ފަރުވާ ދެނީ ނިއުމޯނިއާ އަށް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އައްބާސްގެ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދިމާވި ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ފަހު ވެރިކަމަށް ދެން އަންނާނެ ފަރާތެއް އަދިވެސް ކަނޑައަޅައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ހަތަރު އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދައުރެއްގައި އައްބާސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޚާބު ނުބާއްވާތީ އައްބާސް އަދިވެސް ހުންނެވީ ވެރިކަމުގަ އެވެ.