މިއީ ކުށެއްނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ރަނުގެ ފުުރުސަތެއް: ނަޖީބު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 5) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ ކުރުމަކީ ކުށެއް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު މެލޭޝިއާގެ ހައި ކޯޓަށް އިއްޔެ ހާޒިރުކުރި ނަޖީބު ވިދާޅުވީ އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމް އިންސާފުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އޭނާ އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑަކީ ކުށެއް ނެތް މީހެއް. މިއީ އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް،" ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޖީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޯޓުގައި އެއް މިލިއަން ރިންގިޓް (250،000 ޑޮލަރު) ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ނަޖީބު އިއްޔެ ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. އޭނާގެ ޝަރީއަތް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އެވެ.

ނަޖީބުގެ މައްޗަށް ހަތަރު ދައުވާއެއް ކުރެ އެވެ. މި ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.

1އެމްޑީބީ އިން ހަތަރު ބިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ. ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްމާ މަންސޫރާ ވެސް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީ އިން ނަޖީބުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ވަނީ 700 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ނަޖީބުގެ ވެރިކަމުގައި ނިންމާފައި ވަނީ އެއީ ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ދިން އެހީއެއް ކަމަށެވެ.

މެއި 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުން ނަޖީބަށް ނާކާމިޔާބުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަން ބޮޑުވުމެވެ. ނަޖީބު ބަލިކުރުމަށް ފަހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ނަޖީބާއި އަނބިކަނބަލުން ރަސްމާ މަންސޫރު ފުރުން މަނާކޮށްފަ އެވެ.

ނަޖީބާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަނުން ފެނުނު ތަކެތީގެ އަގު 273 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.