ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސްގެ ދިފާއުގައި ސިފައިން ތެދުވެއްޖެ

ކަރާކަސް (ޖެނުއަރީ 25) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯގެ ސަރުކާރު ވެއްޓިދާނެހެން ހީވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ ދިފާއުގައި އެ ގައުމުގެ ބާރުގަދަ ސިފައިން ތެދުވެއްޖެ އެވެ.


މަދޫރޯއާ ދެކޮޅަށް އެތައް ބަޔަކު މަގުތަކަށް ނުކުމެފައި ވަނިކޮށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުއާން ގުއައިޑޯ ވަނީ ގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސް އަކީ އޭނާ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ ނިންމުން ވަނީ އެމެރިކާ އާއި ސަރަހައްދީ ގައުމުތައް ކަމަށްވާ ބްރެޒިލް، އާޖެންޓީނާ އަދި ބޮލަމްބިއާ އިން ބަލައިގެންފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެނެޑާ، އިނިރޭސި ވިލާތް އަދި ފްރާންސް އިން ވަނީ ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް އަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކަމަށް ބަލައިގެންފަ އެވެ. އެކަމަކު ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާ އިން ބުނެފައި ވަނީ އެ ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު އޮތީ މަދޫރޯ އަށް ކަމަށެވެ. ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ މަދޫރޯގެ ސަރުކާރުގައި ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް މަދޫރޯ އާއި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުއާން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން މަދޫރޯ ވަނީ އެމެރިކާގައިވާ ވެނެޒުއެލާގެ ހުރިހާ ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮފީހެއް ބަންދު ކުރުމަށް އަންގައިފަ އެވެ.

ވެނެޒުއެލާ ސިފައިންގެ އިސްވެރިންނާ އެކު ހުންނަވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ލަޑިމިއާ ޕަޑްރިނޯ ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ވެރިއަކީ މަދޫރޯ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރު ވައްޓާލައި ބަޣާވާތެއް ގެންނަން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ވެނެޒުއެލާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް ވެސް އޮތީ މަދޫރޯއާ އެއްކޮޅަށެވެ.

ވެނެޒުއެލާގެ މަގުމަތީގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ 26 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.

ވެނެޒުއެލާގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި މަދޫރޯ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލާފައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.