ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (މާޗް 1) - ރިޝްވަތު ދިނުމާއި އޮޅުވާލުމާއި މަގާމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމުގެ ދައުވާ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ނިންމައިފި އެވެ.


ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ވަނީ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ އަތުން ހަދިޔާ ހޯދާ އޭނާ އަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ތެރޭން ކަންތައް ކޮށްދިން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލަން ނިންމާފައި މި ވަނީ އަންނަ މަހު 9 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުގައި އާއްމު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށެވެ. މިއީ އިންތިޚާބަށް އަމާޒުކޮށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލުގެ އެންމެ ބޮޑު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުނި، ބެޒެގް އަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓަށް ދީފައިވުން ހިމެނެ އެވެ. އެއީ ބެޒެގުގެ ސަބްސިޑަރީ ނިއުސް ވެބްސައިޓެއް ކަމަށްވާ ވައްލާ އިން ނަތަންޔާހޫ އާއި އަނބިކަނބަލުންނަށް ޕޮޒިޓިވް ކަވަރޭޖެއް ގެނެސްދިނުމަށް ޝަރުތުކޮށެވެ.

އިޒްރޭލުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި ނަމަ އޭނާ މަގާމުގައި ނުހުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އިޒްރޭލުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަވިޗައި މަންޑެލްބްލިޓް ވިދާޅުވީ ނަތަންޔާހޫ އިސްތިއުފާ ދިނުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށެވެ.