ބަންގްލަދޭޝްގެ އުސް އިމާރާތުގައި ރޯވި އަލިފާނުގައި 25 މީހުން މަރު

ޑާކާ (މާޗް 29) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ 22 ބުރީގެ އުސް އިމާރާތެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް 25 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.


މި ހާދިސާގައި 70 މީހަކަށް ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދޭން ޖެހިފަ އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ހައުސިން އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނީ ޑާކާގެ ބަނާނީ އޭރިއާގައި ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ އިމާރާތުގެ ވެރި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓަރު އެސްއެމް ރިޒައުލް ކަރީމް ވިދާޅުވީ އިމާރާތަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ގޯހުން ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ތަހުގީގުގައި އިމާރާތުގެ ވެރި ފަރާތާ ސުވާލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އިމާރާތުގައި ރޯވި އަލިފާނުން ސަލާމަތްވުމަށް ބައެއް މީހުން ވަނީ ކުޑަ ދޮރުތަކުން ބޭރަށް ފުންމާލައިފަ އެވެ. ފުންމާލި މީހުންގެ ތެރޭން ހަ މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ލަންކާގެ ރައްޔިތަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އަލިފާން ބޮޑަށް ރޯވެފައި ވަނީ އިމާރާތުގެ އަށެއް، ނުވައެއް އަދި 10 ވަނަ ބުރީގަ އެވެ.

ޑާކާގެ އިމާރާތެއްގައި މިދިޔަ މަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ވަނީ 70 މީހުން މަރުވެ 50 އަށް ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފަ އެވެ.