ކެންޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަތުލި ބިމުގެ ބަދަލަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ނައިރޯބީ (މެއި 18) - ހުވަފަތް އަންހެނެއްގެ ބިމެއް ނުހައްގުން އަތުލި މައްސަލާގައި، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.06 ބިލިއަން ޝިލިންސް (10.5 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދިނުމަށް ކެންޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑެނިއަލް އަރަޕް މޮއިގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.


ފަނޑިޔާރު ބުނެފައި ވަނީ ހުވަފަތް އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ސުސާން ޗެބުރެޓު ޗެލުގުއިގެ 53 އޭކަރުގެ ބިން މޮއި ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެ ބިން ނުހައްގުން އަތުލާފައި ވަނީ މީގެ 36 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެކަމަކު މޮއިގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

މޮއިގެ ވެރިކަމުގައި ޗެލުގުއިގެ ފިރިމީހާ ނޯއާހް އަކީ ސަރަހައްދީ އިސްވެރިއެކެވެ. ޗެލުގުއި އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޑޭވިޑް ޗެލުގުއި ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ މޮއިގެ މައްޗަށް ބިން ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ނޯއާހް މަރުވުމުން ކަމަށެވެ. މޮއި އޭގެ ފަހުން އެ ބިން ވަނީ ރައި ޕްލައިވުޑް ލިމިޓެޑަށް ވިއްކާލައިފަ އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ކޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ މޮއިގެ އަތުން 2007 ވަނަ އަހަރު ބިން ގަނެފައި ވަނީ ސައްހަ މުއާމަލާތެއްގެ ތެރޭން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ބިން ހޯދި ގޮތެއް މޮއި އަށް ކޯޓުގައި ސާބިތުކޮށްދެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ފަނޑިޔާރު ބުނެފައި ވަނީ މޮއި އަމަލުކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި އާއްމު އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަކަރާއި ހީލަތްތެރި ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ.

ކެންޔާގެ ދެ ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި މޮއި ވެރިކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވީ 1978 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ ވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ވެރިކަން ކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭނާގެ 24 އަހަރުގެ ހުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމުގައި ވަނީ އެތައް ބައެއްގެ ހައްގަށް އަރައިގެންފަ އެވެ.