ތެޔޮ ސްމަގްލްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އީރާނުން ބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ތެޔޮ ސްމަގްލްކުރާ ކަމަށް ބުނެ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ބޯޓެއް މިއަދު ހިފަހައްޓައި އޭގައި ތިބި ފިލިޕީންސްގެ 12 ފަޅުވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ


"ބޭރުގެ ޓަގްބޯޓަކާއި އޭގައި ހުރި 283،900 ލީޓަރުގެ ޕެޓްރޯލް ވަނީ ހިފަހައްޓައިފައި. އޭގެ އަގަށް 233.71 ބިލިއަން ރިޔާލް (ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު) އަރާނެ،" އީރާނުގެ އިސްނާ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުންޏެވެ.

ކޯސްޓްގާޑުގެ ވެރިޔާ މޭޖާ ހުސައިން ދެހާކީ ވިދާޅުވީ ބޯޓުގެ ފިލިޕީންސްގެ 12 ފަޅުވެރިން ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންނާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޯޓު ހިފެހެއްޓީ އެއީ ތެޔޮ ސްމަގްލްކުރާ ނެޓްވޯކަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޯޓަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

ވަގަށް ތެޔޮ ބޭރުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އީރާނުން ވަނީ ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހު ވެސް، ޕެނަމާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެމްޓީ ރިއާ ކިޔާ ބޯޓެއް، ދެ މިލިއަން ލިޓަރުގެ ތެލާއި 12 ފަޅުވެރިންނާ އެކު ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖުލައި 19 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ހުރި ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ކިޔާ ޓޭންކަރެއް ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ. އެ ޓޭންކަރު ހިފެހެއްޓީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވުމުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހު ވެސް ވަނީ ވަގަށް ތެޔޮ ބޭރުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ބޯޓެއް ހިފަހައްޓައި، އޭގައި ތިބި ހަތް ފަޅުވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ބޯޓާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.