53 ބިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ވަޅެއް އީރާނުން ފެނިއްޖެ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 11) - އީރާނުުގެ ތެލުގެ ރިޒާވް ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އިތުރުކޮށްދޭނެ ވަރުގެ ބޮޑު ތެޔޮ ވަޅެއް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.


މެދުތެރޭގެ ޔަޒްދު ސިޓީގައި، ގައުމީ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ގައުމާ މުޚާތަބް ކުރައްވައި ރޫހާނީ ވިދާޅުވީ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ޚުޒެސްތާން ޕްރޮވިންސުން ފެނުނު 2،400 އަކަ ކިލޯމީޓަރު (926 އަކަ މޭލު) ގެ ތެޔޮ ވަޅުގެ ސަރަހައްދުން ސާފު ނުކުރާ 53 ބިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ނެގޭނެ ކަމަށެވެ. ތެލުގެ ފަށަލަ ފެނިފައި ވަނީ 80 މީޓަރު (262 ފޫޓު) އަޑިންނެވެ. އީރާނުގެ ތެލުގެ ރިޒާވް އަކީ 150 ބިލިއަން ފީފާގެ ކަމަށް ވެސް ރޫހާނީ ވިދާޅުވި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ތެލުގެ ރިޒާވް އަދި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ގޭހުގެ ރިޒާވް އޮންނަ ގައުމަކީ އީރާނެވެ.

މެދުތެރޭގެ ސިޓީ ޔަޒްދުގައި ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އިއްޔެ އާއްމުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އީރާނުގެ ތެޔޮ ވިއްކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ އެމެރިކާ އިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.

"ވައިޓް ހައުސް އަށް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އީރާނުގެ ތެލުގެ ވިޔަފާރިއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ދުވަސްވަރު، އީރާނުގެ އިންޖިނޭރުންނާއި މަސައްކަތު މީހުން މި ވަނީ 53 ބިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ހުރި ބޮޑު ތެޔޮ ވަޅެއް ހޯދާފައިކަން،" ރޫހާނީ ވިދާޅުވި އެވެ. "އެމެރިކާ އަަށް ދަންނަވަން ބޭނުން ވަނީ އީރާނަކީ މުއްސަނދި ގައުމެއްކަން."

މިއީ އީރާނުން ފެނުނު ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ތެޔޮ ވަޅެވެ. އަހްވާޒް ޕްރޮވިންސް އިން ކުރިން ފެނުނު ތެޔޮ ވަޅުގައި 65 ބިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ހުރި ކަމަށްވެ އެވެ.