ކޮރޯނާވައިރަސް 100 މީޓަރު ދުރުން ދެނެގަންނަ މެޝިނެއް އީރާނުން އުފައްދައިފި

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 17) - ސަތޭކަ މީޓަރު (330 ފޫޓު) ގެ ރޭޑިއަސްއެއްގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މެޝިނެއް އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް (އައިއާރްޖީސީ) އިން އުފައްދައިފި އެވެ.


އައިއާރްޖީސީގެ ހެޑްކުއާޓަރުގައި މެޝިން ދައްކާލަމުން ގާޑުގެ ކޮމާންޑަރު މޭޖާ-ޖެނެރަލް ހުސައިން ސަލާމީ ވިދާޅުވީ ތަފާތު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެ މެޝިން ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މެޝިނުގެ އިތުބާރު ރޭޓަކީ 80 ޕަސެންޓް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ "ޕޮލަރައިޒްޑް ވައިރަސް" ހިމެނޭ މެޝިނުން އުފައްދާ މެގްނެޓިކް ފީލްޑުން ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރި ދިމާ ފަސް ސިކުންތު ތެރޭ ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ލައިސަންސް ލިބުމުން އެ މެޝިން ގިނަ އަދަދަކަށް އުފައްދަން ފަށާނެ ކަމަށް ސަލާމީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ދެނެގަންނަން އީރާނުން އުފެއްދި މެޝިނަކީ، ވަގަށް އުފުލާ ތެޔޮ ހޯދަން އީރާނުން އުފެއްދި މެޝިނާ ދާދި އެއްކަހަލަ އެއްޗެކެވެ. ބޮޑެތި ވެހިކަލްތަކުގައި ފޮރުވައިގެން އީރާނުން ސްމަގްލް ކުރާ ތެޔޮ ފިއުލް ޑިޓެކްޓަރުގެ އެހީގައި ހޯދަ އެވެ.

އީރާނުން މިހާތަނަށް ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް 77,995 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 4,869 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.