ސިންގަޕޫރުން އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 21) - ސިންގަޕޫރުން ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 1،426 މީހުން އިއްޔެ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.


މިއީ އެއް ދުވަސްތެރޭ ސިންގަޕޫރުން މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. ސިންގަޕޫރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރޭން ގިނަ މީހުންނަކީ އެ ގައުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. ސިންގަޕޫރު މީހުން ނުވަތަ ޕާމަނެންޓް ރެސިޑެންސީ އޮންނަ މީހުންގެ ތެރޭން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އެންމެ 16 މީހުންނެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޗައިނާގައި ފެތުރުނު ދުވަސްވަރު ސިންގަޕޫރުގައި ވެސް އެ ވައިރަސް ފެތުރުނު ނަމަވެސް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސިންގަޕޫރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް އެ ގައުމުގައި ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓީ ބިދޭސީން ބައިބޯކޮށް ދިރިއުޅޭ ޑޯމިޓަރީތަކުގައި ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުންނެވެ.

އިމާރާތް ކުރުން އަދި މެއިންޓެނަސް ދާއިރާގައި ސިންގަޕޫރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ އަދަދު 300،000 އަށް އަރަ އެވެ.

ސިންގަޕޫރުން މިހާރު ވަނީ 8،014 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 11 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.