ލަންކާގެ ލޮކްޑައުން ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވާންޖެހޭ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 12) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާ 52 ދުވަހު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ފަހު އިއްޔެ ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެކަން އަންގައިފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ތަރުޖަމާން ޖަލިޔާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވި ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށެވެ. ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާފައިވާ ސިއްހީ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލު ކުރަން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. އާއްމުން ވިޔަފާރި ކުރަން ދާއިރު ދާންޖެހޭނީ ގެއާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ފިހާރައަކަށް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ކާފިއު ޕާމިޓް ނެތި އަސާސީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ އައިޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހެއް ނަމަ ބޭރަށް ނުކުމެވޭނީ އެ މީހެއްގެ ނޭޝަނަލް އައިޑީ ކާޑުގެ ފަހު އަދަދަށް ބަލައިގެން ވަކި ދުވަސްތަކެއްގަ އެވެ. މި ގޮތުން އައިޑީ ކާޑުގެ ފަހު އަކުރަކީ 1 ،2 ނަމަ ނުކުމެވޭނީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު 3 ،4، ބުދަ ދުވަހު 5 ،6، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނުކުމެވޭނީ 7، 8 އަދި ހުކުރު ދުވަހު ނުކުމެވޭނީ 9 ،0 ނަމްބަރުތަކުގެ މީހުންނަށެވެ. ރެސްޓޯރެންޓާއި ކެފޭތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދައެއް އަދި ނުދެ އެވެ. ފުޑް ޑެލިވަރީ އަށް މިހާރު ވެސް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އެވެ.

ފަންސާސް ދެ ދުވަހަށް ފަހު ލަންކާ ހުޅުވާލުމުން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންތަކެއް ބަހެއްގައި މަސައްކަތަށް އިއްޔެ ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސުޕަ މާކެޓްތައް ހުޅުވަން ޖެހޭނީ ސިއްހީ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ކުލީ ވެހިކަލްތަކަށް އެރޭނީ ޑްރައިވަރު ފިޔަވައި ބޮޑެތި ތިން މީހުންނަށެވެ. ސެލޫންތަކާއި ޕްރައިވެޓް މެޑިކަލް ސެންޓަރުތައް ހުޅުވޭނީ ރީޖަލް މެޑިކަލް އޮފިސަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިގެންނެވެ. އަދި އެ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ޑިރެކްޓަރު ޖެނެެރަލް އޮފް ހެލްތު ސާވިސްގެ ސޭފްޓީ ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް އެ ތަންތަނުގެ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދައެއް އަދި ނެތެވެ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ. ވަކި ގޮތެއް އަންގަން ދެން ޖިމްތަކާއި ސްޕާ، ކްލަބުތައް އަދި ހަފުތާ ބާޒާރުތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

ލަންކާ ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ކޮލަމްބޯ އާއި ގަމްޕަހާގައި ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އަށް ކާފިއު ދެމި އޮންނާނެ އެވެ.

ލަންކާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ 869 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ނުވަ މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.