ލަންކާގެ ރައީސްގެ ތިން މަހުގެ މުސާރަ ކޮވިޑް-19 ފަންޑަށް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ތިން މަހުގެ މުސާރަ ކޮވިޑް-19 ހެލްތުކެއާ އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ.


ތިން މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 292،500 ރުޕީސްގެ ޗެކް ރައީސް ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ ރައީސްގެ ސެކްރެޓަރީ ޕީ.ބީ ޖަޔަސުންދަރަ އަށް އިއްޔެ ހަވާލު ކުރައްވައިފަ އެވެ. ލަންކާގެ ކޮވިޑް-19 ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ވަނީ 915 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުޕީސް ލިބިފަ އެވެ. ފަންޑު އުފެއްދި ބޭނުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭހާއި މެޑިކަލް ރިސާޗް ސާމާނު ހޯދުން އަދި ހެލްތު ސެކްޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރާ ފައިސާ ޖަމާކުރަނީ ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގައި ހުޅުވާފައިވާ ޚާއްސަ އެކައުންޓަކަށެވެ. ލަންކާގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ކުންފުނިތައް އަދި ޖަމިއްޔާތަކުން އަންނަނީ އެ ފަންޑަށް އެހީވަމުންނެވެ.

ރައީސްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖަޔަސުންދަރަ ކުރިން ވަނީ ލަންކާގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މެއި މަހުގެ މުސާރަ ނުވަތަ މުސާރަ އިން ބައެއް ކޮވިޑް-19 ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ. އަދި އޭނާގެ މުސާރަ ވަނީ ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ލަންކާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ 925 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ނުވަ މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.