އެމެރިކާގެ 16 ސްޓޭޓެއްގައި އިތުރަށް ބަލި ފެތުރެނީ، މައްސަލަތައް ސީރިއަސް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 27) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އެމެރިކާގެ 16 ސްޓޭޓަކުން އިތުރަށް ފެންނަމުން ދާއިރު އެ ގައުމުގައި ސީރިއަސް މައްސަލަތައް އެބަހުރި ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ކޮރޯނާވައިރަސް އެޑްވައިޒަރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މީގެ ދެ މަސްކުރިން ވައިޓް ހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފައުޗީ ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާވައިރަހުން ސަލާމަތް ވެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ "ހުރިހާ ތަނަކުން ވެސް އެއްކޮށް ބަލި ފިލުވާލުމުން" ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ސިއްހީ ތަޖްރިބާކާރުން ބުނަމުންދާއިރު ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވަނީ "ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުމަށް" ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެމެރިކާގައި ހުކުރު ދުވަހު އެކަނި ވެސް ވަނީ 47,341 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. މިއީ އެއް ދުވަސްތެރޭ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އާ ރެކޯޑެކެވެ. އެމެރިކާގައި މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަހަށް 2,552,956 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު 127,640 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން އިތުރުވާން ފެށުމުން ޓެކްސަސް، ފްލޮރިޑާ އަދި އެރިޒޯނާ ފަދަ ސްޓޭޓްތައް ހުޅުވާލުން މިހާރު ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލަބާމާ، ކެލިފޯނިއާ، އައިޑަހޯ، މިސިސިއްޕީ، މިސޫރީ، ނެވާޑާ، އޮކްލަހޮމާ، ސައުތު ކެރޮލީނާ އަދި ވަޔޯމިންގައި ވެސް ދަނީ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންނެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެލާޖީ އެންޑް އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒްގެ ޑިރެކްޓަރު ޑރ. ފައުޗީ ވިދާޅުވީ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ މާކުރިން ހުޅުވާލުމުން ވީގޮތް ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ވައިރަސް ފެތުރުން ނުހުއްޓުވިއްޖެ ނަމަ، ބަލި ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް ފެތުރިދާނެ ކަމަށެވެ.