ޖޯޖިއާގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން ވެސް ކުރި ހޯއްދެވީ ބައިޑަން

ޖޯޖިއާ (ނޮވެމްބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާ ސްޓޭޓުގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން ވެސް ކުރި ހޯއްދެވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން އެވެ.


އެ ސްޓޭޓުގެ އިލެކްޝަން އޮފިޝަލުން ބުނި ގޮތުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ބައިޑަން ކުރި ހޯއްދެވީ 12،284 ވޯޓުންނެވެ. ޖޯޖިއާގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ ބްރެޑް ރަފެންސްޕާގާ ވިދާޅުވީ ވޯޓު އޮޑިޓް ކުރުމުން ވެސް އެ ސްޓޭޓުން ބައިޑަންގެ ކާމިޔާބީ ބަދަލުވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މިއީ 1992 ވަނަ އަހަރު ބިލް ކްލިންޓަނަށް ފަހު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ޖޯޖިއާގެ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން އެރާ ރޭޓް 0.73 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ކުޑަ އެވެ. ޖޯޖިއާގައި ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ބައިޑަން ކާމިޔާބު ހޯއްދެވީ 0.5 ޕަސެންޓުންނެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވޯޓުން ޓްރަމްޕަށް ވުރެ އިތުރަށް ބައިޑަން ހޯއްދެވި ވޯޓު ވަނީ 5.9 މިލިއަނަށް އަރައިފަ އެވެ. އެމެރިކާގައި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ސިސްޓަމް އިން ވެސް ބައިޑަން ވަނީ 306 ވޯޓު ހޯއްދަވައިފަ އެވެ. ޓްރަމްޕަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 232 އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ވޯޓެވެ. އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު މަދުވެގެން 270 ވޯޓު ހޯދަން ޖެހެ އެވެ.

އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް ބަލި ގަބޫލް ކުރައްވަން ޓްރަމްޕް ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފަ އެވެ.