ވަލްވާޑޭ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަނީ؟

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 24) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ މި ސީޒަން ނިމުމުން އެ ކްލަބުން ވަކިވާން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


ބާސެލޯނާއާ މި ސީޒަނުގައި ހަވާލުވި ވަލްވާޑޭ މިހާތަނަށް އެ ޓީމަށް ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު ސްޕެނިޝް ލީގު ހޯދަން ބާކީ ފަސް މެޗުން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ. މި ކާމިޔާބީތަކާ އެކު ވެސް ކްލަބުގެ ބޯޑާ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބޯޑުން އޭނާއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން އުފެދުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޯމާ އަތުން ބަލިވެ ކެޓުމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ލެގުން 4-1 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ލެގުން 3-0 އިން ބަލިވެ މުބާރާތުން އަލްވަދާއު ކިޔަން ޖެހުނީ އެވެ.

އެކަމަކު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތާއީދު ވަލްވާޑޭ އަށް އޮތް ކަމަށްވެ އެވެ. އެހެންވިޔަސް ބޯޑާ ހިޔާލުތަފާތުންތަކެއް އުޅޭ ނަމަ އޭނާ ކްލަބުގައި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް ވާހަކަދެކެވެ އެވެ.

ބާސެލޯނާ އަށް 1988 އިން 1990 އަށް ކުޅެފައިވާ އުމުރުން 54 އަހަރުގެ ވަލްވާޑޭ އެންމެ ސީޒަނަކަށް ފަހު ބާސެލޯނާ ފަދަ ކްލަބެއްގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ ޔަގީނުން ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަމެއް ލިބޭނެ އެވެ.